Vi støtter Chime´s gode arbeid i Uganda

Chime skaper grundere av ekstremt fattige kvinner.

Hovedvirksomheten til Foreningen Chime er å gi hjelp til selvhjelp for de aller fattigste kvinnene i landsbyer i Uganda.


Prosjektet går ganske enkelt ut på å gi de fattigste kvinnene lån til en gris. Når grisen produserer grisunger får Chime 2 tilbake som straks går ut til 2 nye kvinner i "grisekøen".


Etterhvert som prosjektet er blitt større har det også blitt behov for midler til andre prosjekter, Blant annet har vi bygd et bygg med opplæringsfasiliteter, feltkontor og en klinikk/apotek.


CHIME har samarbeidet med en gruppe på 5 studenter som studerte bygg ingeniør ved Høgskolen i Bergen. Bacheloroppgaven deres var å bygge en skole i Uganda. Driften av skolen ingeniørstudentene fra HiB har bygget for oss, skal Chime ta seg godt av, og den skal finansieres via fadderbarns ordningen vår.

Alt arbeide i Norge er ulønnet og på frivillig basis. Vi er som regel i Uganda 2 ganger i året for å se hvordan prosjektene utvikler seg, og for å hjelpe til der vi kan. Også her dekker alle sine egne kostnader, Alle innsamlede midler går ubeskåret til prosjektene.

Vil du vite mer, eller være med å støtte prosjektet, se www.chime.no

0
Feed

Skriv en kommentar