Vår "nye" fabrikk i Polen

Vi har flyttet produksjonen til Polen. Utover i 2012 ble konkurransen med import fra lavkostland vanskelig for Frei Treprofil.

Og i 2013 besluttet vi å følge etter konkurrentene østover i jakten på lavere produksjonskostnader. Valget falt på hjembygda til de ansatte i Polen. Der fant vi et gammelt nedlagt meieri som var til salgs. Det ble opprettet et Polsk produksjonsselskap sammen med de ansatte, og vi fikk kjøpt bygget rimelig. Vi startet ombygging av et av lagerbygningene, og etter at mange hindringer var overvunnet, var det klart for produksjon sommeren 2014. De ansatte er veldig godt fornøyd med å være tilbake hos slekt og venner, og ha skapt nye gode arbeidsplasser i hjembygda. 

Etter å ha stiftet bekjentskap med det Polske byråkratiet med sine skjemaer og gummistempel, ser en hvor godt og effektivt ting tross alt er her hjemme.

0
Feed

Skriv en kommentar